Ta emot leveransrapporter

Om en URL för leveransrapporter har angetss när en batch skapas, kommer rapporter över statusuppdateringar att skickas till den URL så fort de finns tillgängliga. Innehållet i dessa rapporter är beskrivna nedan.

Systemet skickar ut rapporter genom metoden POST och förväntar sig ett 200 OK i respons om rapporten tagits emot korrekt. Om någon responsen består av en annan status (exempelvis en error status) kommer ett nytt försök att göras vid ett senare tillfälle. Dessa omförsök repeteras med 10 minuters mellanrum till ett 200 OK har tagits emot, upp till 10 gånger. När dessa 10 försök har paserat utan en lyckad status kommer rapporten att raderas.

Report Payload

{
  "messageId": "5c613848879973045cf39ac4",
  "batchId": "5c613848879973045cf39ac3",
  "recipient": "456189040623",
  "code": 102,
  "duration": 0,
  "created": "ISO-8601 string",
  "segments": 2,
  "price": 0.082,
  "currency": "eur",
  "reference": "A client reference"
}

messageId

Ett unikt ID för det specifika meddelandet.

batchId

Ett id för batchens meddelande som skickats i samma request som det specifika meddelandet.

recipient

Meddelandets mottagare

code

Den ny statuskoden för meddelandet. För mer information om våra statuskoder, se avsnittet om statuskoder.

duration

Visar om meddelandets status är permanent/slutlig. Om så är fallet kommer detta vara den sista rapporten som skickas gällande detta meddelande.

created

När statusuppdateringen inträffade (med andra ord, när rapporten genererades).

segments

I det fall där meddelandet innehåller mer tecken än teckengränsen för ett enskilt SMS kommer meddelandet att delas upp flera SMS-delar, aven kallat konkatenerade SMS. Den här egenskapen indikerar hur många SMS meddelandet behöver för att kunna skickas.

price

Hela meddelandets pris. Om du vill få ett pris på ett enskilt SMS kan du dela sumeringen av priset på antal segment i meddelandet.

currency

Vilken valuta som priset anges i.

reference

Detta är en egenskap som tillåter användaren att sätta ett eget ID eller referens om lagring av standard-genererade ID´n ogillas.